Mazars Tax Newsletter, veljača 2020.

Donosimo porezne novosti za veljaču!

1. Porezna reforma

Putem e-savjetovanja (javna rasprava) javnosti su predstavljeni nacrti Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o fiskalizaciji u prometu gotovinom te Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića.

2. Mišljenje Porezne uprave

Porezna uprava je objavila nekoliko mišljenja kojima je dodatno pojasnila sljedeće:

  • oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskim,
  • porezni tretman usluga dentalnog turizma.

 3. Transferne cijene

OECD je nedavno objavio dugo očekivane smjernice o transfernim cijena za financijske transakcije, razvijene u sklopu akcija 4, 8-10 BEPS Akcijskog plana.

Dokument

Mazars Tax NL - 02 - 2020.