The Forum of Firms

Mazars je član Forum of Firms.
Forum of Firms je zajednica međunarodnih mreža računovodstvenih poduzeća. Cilj Forum of Firms je promovirati dosljedne i visoke standarde kvalitete financijskih i revizijskih praksi širom svijeta.
Forum of Firms

 

Članovi Foruma su potvrdili da posjeduju relevantna znanja, politike i metodologije za obavljanje međunarodne revizije, a koja je u najvećoj mogućoj mjeri usklađena s Međunarodnim revizijskim standardima, te udovoljava odredbama IFAC Etičkog kodeksa za profesionalne računovođe, kao i nacionalnim etičkim kodeksima, kao i da zadržavaju odgovarajuće standarde kontrole kvalitete u skladu sa Međunarodnim standardima kontrole kvalitete uz relevantne nacionalne standarde.

Članovi su također potvrdili da, u mjeri u kojoj nisu zabranjeni nacionalnim propisom, provode redovite globalne koordinirane interne preglede kvalitete.

 

Više informacija o Forumu Društava na web stranici IFAC-a:

http://www.ifac.org/Forum_of_Firms/