Održivo financiranje

Potpora financijskim institucijama da odgovore na regulatorna očekivanja u tranziciji na održivije gospodarstvo.

Sve je jasnije da klimatske promjene i drugi ESG rizici ugrožavaju svjetsko gospodarstvo i financijske sustave. Financijske institucije moraju pronaći pravu ravnotežu između upravljanja tim rizicima i iskorištavanja prilika koje stvara prijelaz na održiviji svijet. Upravo one imaju ključnu ulogu u preusmjeravanju tokova kapitala, ublažavanju rizika i financiranju inovacija kako bi se olakšala energetska tranzicija i dugoročna prilagodba.

U Mazarsu smo predani pomaganju našim klijentima u javnom i privatnom sektoru da provedu promjene potrebne za postizanje ciljeva održivog razvoja. Podržavamo financijske institucije u upravljanju složenim rizicima i maksimalnom iskorištavanju prilika koje proizlaze iz provedbe strategije održivosti i ublažavanja klimatskih promjena.

Kako vam Mazars može pomoći?

U Mazarsu podupiremo financijske institucije kako bi adekvatno odgovorile na regulatorna očekivanja, pridržavajući se načela održivosti i šire gledano, u upravljanju složenim rizicima i pravovremenom prepoznavanju prilika koje proizlaze iz prijelaza na održivu budućnost.

Naši stručnjaci za održive financije savjetuju tvrtke iz financijskog sektora o integraciji ESG kriterija u njihovo poslovanje ili investicijske odluke, kako za dobrobit njihovih budućih modela održivosti, tako i za širi javni interes.

Nudimo jedinstvenu kombinaciju stručnosti u održivosti, upravljanju poslovanjem, upravljanju rizicima te u kvantitativnim rješenjima dok osiguravamo da naši stručnjaci posjeduju aktualno znanje o najboljim praksama tvrtki kroz naše redovite usporedne studije.

Kontaktirajte nas