Prvi set nacrta ESRS-a: Izjednačavanje financijskih i informacija o održivosti

Europski standardi za izvješćivanje o održivosti (ESRS) predstavljaju okvir za izvješćivanje o održivosti i postavljaju temelje standardiziranog zajedničkog jezika za pitanja vezana uz održivost u Europi.

U skladu s Direktivom o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD), ESRS propisuju i sadržaj i format informacija povezanih s održivošću namijenjenih zadovoljavanju potreba korisnika za visokokvalitetnim, usporedivim i relevantnim informacijama o pitanjima održivosti.

Izjednačavajući informacije o održivosti s financijskim informacijama, ESRS navodi kvalitativne i kvantitativne informacije koje treba objaviti, usvajajući i retrospektivan i pristup koji je usmjeren prema budućnosti. Gdje je prikladno, otkrivene informacije morat će se temeljiti na uvjerljivim znanstvenim dokazima.

Koji su glavni izazovi za tvrtke?

ESRS predstavljaju veliku promjenu jer donose nove zahtjevne obveze transparentnosti o predanosti tvrtke prema održivosti, tim više jer će se izjave o održivosti morati revidirati. Na početku će biti potrebna ograničena provjera o usklađenosti s ESRS-om, s mogućim prelaskom na razumnu provjeru.

U prvom koraku, tvrtke trebaju procijeniti ulaze li u opseg CSRD-a i kada će morati prvi put objaviti izjave o održivosti prema ESRS-u.

Izazovi u provedbi ESRS-a ovisit će o tome je li tvrtka već podlijegala zahtjevima Direktive o nefinancijskom izvješćivanju (NFRD) i u kojoj je državi članici tvrtka osnovana, budući da je NFRD državama članicama ostavio značajnu fleksibilnost u prijenosu u nacionalno zakonodavstvo. U svim slučajevima, prva primjena 1. seta ESRS-a zahtijevat će ponovno razmatranje procjene materijalnosti s obzirom na cijeli lanac vrijednosti. Zatim će se morati provesti temeljita analiza zahtjeva za objavom i povezanih podatkovnih točaka navedenih u ESRS-u kako bi se utvrdilo koje materijalne informacije treba objaviti da bi se pokrili materijalni utjecaji, rizici i prilike koje je tvrtka identificirala u vezi s pitanjima održivosti.

Koje su ključne značajke ESRS-a?

Prema ESRS-u, informacijama povezanima s održivošću potrebno je od sada pristupiti s aspekta dvostruke materijalnosti za cijeli spektar okolišnih, društvenih i upravljačkih tema (ESG), pri čemu će tvrtke morati izvještavati o utjecajima svojih aktivnosti na ljude i okoliš i o tome kako razna pitanja održivosti utječu na njih. Dok ovaj prvi nacrt ESRS-a pokriva sve informacije koje bi mogle biti materijalne bez obzira na sektor(e) u kojima tvrtke posluju, sektorski specifični standardi naknadno će nadopuniti ove sektorsko-agnostičke standarde. Ovo predstavlja još jedan veliki korak budući da je većina tema povezanih s održivošću relevantna samo kada se koristi sektorski pristup. Osim toga, tamo gdje je to potrebno, morat će se dostaviti i informacije specifične za entitet.

Struktura izvješćivanja u ESRS-ima usklađena je s preporukama Radne skupine za financijske objave povezane s klimom (TCFD). ESRS stoga pokriva upravljanje, strategiju, upravljanje utjecajima, rizicima i prilikama, te metriku i ciljeve.

U praksi, 1. set Standarda uključuje 12 nacrta sektorsko-agnostičkih standarda, dva “cross-cutting” standarda i deset tematskih standarda, uključujući pet o pitanjima okoliša, četiri koja pokrivaju društvena pitanja i jedan o upravljanju.

U izradi nacrta ESRS-a, EFRAG je osigurao da su njegovi prijedlozi u skladu s drugim zakonodavstvom EU-a kao što je Uredba o objavljivanju održivih financija (SFDR) u vezi s pokazateljima „glavnih negativnih učinaka” ili informacijama koje zahtijevaju regulatorni tehnički standardi koje priprema Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA ) u vezi sa sektorsko-agnostičkim objavama u stupu III.

Izjave o održivosti morat će biti objavljene u jasno prepoznatljivom namjenjenom odjeljku izvješća o upravljanju. Bit će objavljene u digitalnom formatu korištenjem Jedinstvenog europskog elektroničkog formata (ESEF) na temelju XBRL taksonomije koja tek treba biti pripremljena.

Što se promijenilo u odnosu na prethodne nacrte?

Uzimajući u obzir povratne informacije dobivene od dionika tijekom konzultacija koje su održane ranije ove godine, EFRAG je pojednostavio svoje prijedloge kako bi uklonio nepotrebnu složenost i ograničio zahtjeve za objavljivanjem na sektorsko-agnostičke informacije potrebne za postizanje ciljeva CSRD-a. U praksi, broj zahtjeva za objavom podataka i povezanih podatkovnih točaka značajno je smanjen.

Osim toga, pristup materijalnosti je razjašnjen i pojednostavljen, osobito toliko kritizirana "oboriva pretpostavka" je uklonjena, pri čemu su neke specifične informacije obvezne u svim slučajevima i ne podliježu analizi materijalnosti. To se posebno odnosi na ESRS 2 o općim zahtjevima, ESRS E1 o klimatskim promjenama i informacijama o održivosti koje zahtijevaju drugi zakoni EU-a kao što su SFDR ili objave u Stupu III.

Prema zahtjevu CSRD-a, 1. set Standarda dodatno je usklađen s međunarodnim inicijativama kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri promicala interoperabilnost s globalnim inicijativama za postavljanje standarda, posebice Odbora za međunarodne standarde održivosti (ISSB). Očekuje se da će IFRS S1 o općim zahtjevima i IFRS S2 o objavama vezanim uz klimu biti objavljeni vrlo brzo u 2023. godini. Nacrt ESRS-a također u najvećoj mogućoj mjeri uključuje sadržaj standarda Globalne inicijative za izvješćivanje (GRI).

Sljedeći koraci

Europska komisija će usvojiti 1. set ESRS-a do 30. lipnja 2023. putem delegiranih akata (što znači da nije potrebno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo), nakon čega će uslijediti razdoblje nadzora od strane Europskog parlamenta i Vijeća. Prije toga, EK će se konzultirati s raznim skupinama, odborima i agencijama, uključujući Europsku upravu za vrijednosne papire i tržišta (ESMA), kako bi osigurala da ESRS uzme u obzir stavove država članica i da su u skladu s relevantnom politikom i zakonodavstvom EU. Kao rezultat toga, mogu se dogoditi daljnje promjene standarda.

Do 30. lipnja 2023. europski okvir za izvješćivanje o održivosti nadopunit će se standardima specifičnim za sektore koji će biti obvezni za sve velike tvrtke, u početku pokrivajući deset sektora, dok će preostalih 31 sektor biti pokriven tijekom sljedeće dvije godine. Osim toga, izdat će se i standardi za mala i srednja poduzeća (MSP) koja kotiraju na burzi, standardi za tvrtke izvan EU-a i dobrovoljne smjernice za mala i srednja poduzeća koja ne kotiraju na burzi.

U smislu prijelaznih odredbi, društvo koje prvi put primjenjuje ESRS može odgoditi prezentaciju usporednih podataka za godinu dana. Osim toga, odlučeno je o postupnom pristupu za manje zrele teme, posebno uz trogodišnju odgodu za informacije u vezi s lancem vrijednosti i otkrivanje potencijalnih financijskih učinaka materijalnih rizika i prilika povezanih s okolišem.

ESRS je postavljen da pruži čvrstu osnovu za izvješćivanje o informacijama o održivosti. Tvrtke bi se trebale što prije početi pripremati kako bi se uskladile s novim zahtjevima i učinile ga strateškom polugom održivosti i uspješnosti poslovanja.

Preuzmite naš ESRS Factsheet u nastavku za više detaljnih informacija o ovoj regulativi o održivosti i njezinim učincima.

Dokument

ESRS Factsheet