Ljudska prava

Svako poduzeće mora osigurati da njihove politike, procesi i postupci ne nanose štetu.

Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima (The UN Guiding Priciples on Business and Human Rights – UNGPs) utvrđena je odgovornost poslovne zajednice za poštivanje ljudskih prava. Posljednjih godina dobrovoljni zahtjevi za izvješćivanje o ljudskim pravima postaju obvezni dio izvješćivanja u sve većem broju zemalja.

Utjecaj zakonodavstva na izvješćivanje ovisi o tome gdje je poslovanje neke tvrtke osnovano i u kojim sve zemljama tvrtka posluje, ali zbog međusobno povezane prirode globalnog gospodarstva, na mnoge poslovne subjekte utječe i neizravno, putem poslovnih odnosa. Stoga je bitno da poduzeća osiguraju da njihove politike, procesi i postupci jasno pokazuju korake koje poduzimaju kako bi osigurali poštivanje ljudskih prava.

Kontaktirajte nas

Naš pristup

U suradnji s partnerom Shift izradili smo Okvir za izvješćivanje prema smjernicama UNGP-a i Smjernice za provjeru izvješća o ljudskim pravima.

Podržavamo klijente u procesu dubinske analize i izvješćivanja o ljudskim pravima koristeći Okvir za izvješćivanje u skladu s Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima koji služe kao osnova našeg pristupa.

Naše usluge za ljudska prava

Dubinska analiza u pogledu ljudskih prava

Polazišna točka Vodećih načela UN-a o poslovanju i ljudskim pravima je koncept dubinske analize u pogledu ljudskih prava; proces kroz koji tvrtka mora proći kako bi "znala" kako njeno poslovanje može negativno utjecati na ljudska prava i kroz izvještavanje "pokazala" kako radi na sprečavanju ili ublažavanju rizika, kako prati učinkovitost svojih procesa i kako osigurava ispravljanje pojedinih neželjenih slučajeva.

Naš stručni tim dostupan je za:

 • Analizu rizika i utjecaja povezanih s ljudskim pravima putem sveobuhvatne procjene rizika kako bi se identificirali značajni problemi.
 • Izradu analize nedostataka trenutačnih procesa upravljanja ljudskim pravima i primjera dobre prakse.
 • Izradu analize relevantnih dionika, uključujući i one dionike koji su pogođeni ili potencijalno pogođeni utjecajima.

Izvješćivanje o ljudskim pravima

Kako bismo osigurali da izvješće koje izrađujete i objavljujete bude koherentno, usklađeno sa smjernicama sadržanima u Vodećim načelima UN-a o poslovanju i ljudskim pravima i da odražava sveobuhvatan program za ljudska prava, razvit ćemo sustave i procese koji će Vas podržati kroz:

 • Razvoj komunikacijske strategije koja prenosi predanost poduzeća ljudskim pravima i metoda kojima se umanjuje rizik od negativnih učinaka.
 • Suradnju s dionicima radi informiranog izvješćivanja.
 • Pregled, praćenje i izvješćivanje o provedbi te preporuku najboljih praksi iz industrije koje su primjenjive na poslovanje Vaše tvrtke.
 • Sastavljanje samostalnih izvješća o ljudskim pravima, relevantnih odjeljaka u širim izvješćima o održivosti ili uključivanje relevantnih elemenata u vaše izjave o održivosti prema zahtjevima EU Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD).

Neovisna provjera Vašeg izvješća o ljudskim pravima

Neovisno uvjerenje ima ključnu ulogu u povećanju vjerodostojnosti načina na koji tvrtka govori o svojim rizicima i uspješnosti u području ljudskih prava, a što je u sklopu EU Direktive o korporativnom izvješćivanju o održivosti postalo obvezni zahtjev. Kao koautori UNGP Smjernica za provjeru izvješća o ljudskim pravima, možemo Vam pružiti neovisno uvjerenje o izvješću o ljudskim pravima.

Naši stručnjaci dostupni su za:

 • Pregled spremnosti izvješća čime ćete osigurati da Vaše izvješće može proći reviziju treće strane.
 • Suradnju u razvoju sustava i kontrola potrebnih za dokazivanje robusnosti procesa i izvješćivanja.
 • Razvoj ključnih pokazatelja uspješnosti usklađenih sa zahtjevima provjere kako biste procijenili svoj napredak u području ljudskih prava.
 • Pružanje mišljenja o ograničenom uvjerenju o cjelovitom izvješću ili odabranim KPI-evima u području ljudskih prava.
Human Rights

Kontaktirajte nas

Za savjetovanje s članom našeg ESG tima o dubinskoj analizi i izvješćivanju o ljudskim pravima obratite nam se putem linka:

Kontaktirajte nas