Financijsko savjetovanje

Savjetovanje obuhvaća široki spektar usluga unutar kojeg se, kroz blisku suradnju s klijentom, postiže prilagođavanje Vaših poslovnih procesa zakonskim propisima.

Dokument

Predstavljanje Mazars FAS - 2020

Predstavljanje Mazars FAS - 2020