Financijsko savjetovanje

Savjetovanje obuhvaća široki spektar usluga unutar kojeg se, kroz blisku suradnju s klijentom, postiže prilagođavanje Vaših poslovnih procesa zakonskim propisima.

Financijski Due  Diligence

Due diligence pomaže klijentu u  razumijevanju poslovanja ciljanog  (“target”) društva, s obzirom da sami  financijski izvještaji često nisu dovoljni  za detaljan uvid u poslovanje, posebice  iz razloga što u njima nisu prikazane  potencijalne obveze društva.

Due Diligence usluge obuhvaćaju:

•Analizu profitabilnosti – bruto marža,  prilagođena EBITDA/EBIT•Analizu radnog kapitala – potrebnu  razinu i potencijalne nedostatke•Analizu neto duga•Potencijalne porezne rizike

Pribavljanje kapitala  i restrukturiranje

Dvije su osnovne mogućnosti povećanja kapitala:

 • Povećanje duga – krediti banaka, krediti Europske  banke za obnovu i razvitak (EBRD) i drugi  potencijalni načini zaduživanja (npr. mezzanine fondovi)
 • Dokapitalizacija

Usluge financijskog restrukturiranja obuhvaćaju:

 • Studije izvodljivosti
 • Pripremu poslovnog plana i identifikaciju  područja i aktivnosti koje mogu poboljšati  novčani tok poduzeća
 • Predstavljanje plana restrukturiranja kreditorima i potencijalnim investitorima te potpora u procesu implementacije

Procjena vrijednosti

Procjena vrijednosti poduzeća ili imovine može  biti potrebna iz sljedećih razloga:

 • Prodaja poduzeća ili imovine
 • Test umanjenja (“impairment test”) za procjenu vrijednosti goodwilla
 • “Squeeze out” proces ili otkup od strane  suvlasnika
 • Procjene vrijednosti vrijednosnica, u slučaju da vrijednosnice služe kao kolateral
 • Za potrebe dokapitalizacije
 • Za potrebe inicijalne javne ponude (IPO)

Metode procjene:

(i) DCF metoda (ii) Metoda multiplikatora (relativna) (iii) Metoda neto imovine (statička)

Spajanja i preuzimanja (M&A)

U procesu prodaje poduzeća, maksimizacija  vrijednosti za dioničare je vjerojatnija ukoliko  prodajnim procesom upravljaju stručnjaci, budući da prodaja poduzeća ne predstavlja standardne poslovne aktivnosti prodavatelja ili kupca.

M&A proces uključuje sljedeće usluge:

 • Procjenu vrijednosti poduzeća
 • Pripremu transakcija; (lista potencijalnih  investitora, “teaser”, ugovor o povjerljivosti, “information memorandum”, neobvezujuća ponuda)
 • Komunikaciju s potencijalnim investitorima
 • Pripreme za Due Diligence proces
 • Obvezujuće ponude i pregovaranja
 • Završetak transakcije (potpisivanje ugovora o  prodaji)

Downloads

Share