Transferne cijene

TRANSFERNE CIJENE

  • Cijene plaćene u transakcijama između  povezanih osoba pripadaju važnim poreznim  pitanjima
  • Tvrtke koje posluju s međunarodnim i domaćim  povezanim osobama moraju napraviti studiju o  transfernim cijenama, sukladno zahtjevima  međunarodnih i hrvatskih poreznih propisa, kako bi se dokazali tržišni uvjeti pod kojima posluju povezane osobe
  • Naše usluge uključuju: analizu politike transfernih cijena Grupe, savjetovanje i optimizacija politike transfernih cijena kod multinacionalnih poduzeća, priprema Master i lokalnih fileova