Kristijan Cinotti Glavni Partner

Kristijan Cinotti

Kristijan ima preko 20 godina iskustva na poslovima revizije, financijskog i poreznog savjetovanja. Tijekom karijere je radio na poslovima procjene poduzeća, dubinskih snimanja, revizije i poreznog savjetovanja za internacionalne i tuzemne klijente.

Prije nego je pokrenuo Mazars Cinotti, radio je u nekoliko međunarodnih revizorskih poduzeća, u kojima je bio odgovoran za poslove procjene vrijednosti poduzeća, revizije te financijsko i porezno savjetovanje za Hrvatsku i Srbiju.  

Kristijan je jedan od predavača na Hrvatskom institutu za financije na temu financija, računovodstva i poreza. Osim toga, predsjednik je Hrvatskog društva procjenitelja te aktivan član Hrvatske revizorske komore i Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Prošao je cijeli niz seminara i radionica u zemlji i inozemstvu na temu financija, računovodstva i poreza. Trenutno je polaznik doktorskog studija na Ekonomskom studiju u Zagrebu i ACCA programa.

Ima licence za ovlaštenog revizora, poreznog savjetnika, procjenitelja i računovođu, te je ovlašteni sudski vještak za financije.

Autor ili suautor je sljedećih knjiga: „Što poduzetnici moraju znati o  financijama?“, „Kako platiti manje poreza?", „Kako se pripremiti za nadzor  porezne uprave?", „Mazars porezni savjetnik“, te „Leasing u praksi“. Autor je nekoliko članaka iz  područja analize financijskih izvještaja, upravljanja temeljenog na vrijednosti (value based managementa), spajanja poduzeća, leasinga i due diligenca.  Aktivno se služi njemačkim i engleskim jezikom.

Želite znati više?

Stranice povezana sa Kristijan Cinotti

Naše usluge