Vladimir Nol Direktor, Porezno savjetovanje

Vladimir Nol 2.jpg

Vladimir je Senior Manager u poreznom odjelu Mazarsa Hrvatska, fokusiran je na pitanja vezana za porez na dohodak, obvezne doprinose te prekogranično kretanje radnika. Prije Mazarsa, Vladimir je više od 13 godina radio u odjelu poreznog savjetovanja EY-a gdje je na pozicijama Managera i Senior Managera proveo više od 6 godina. Završio je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nakon čega je započeo proces dodatnog usavršavanja u okviru ACCA programa te ovlaštenog poreznog savjetnika pri Hrvatskoj komori poreznih savjetnika. Vladimir ima preko 14 godina iskustva u industriji te je jedan od vodećih stručnjaka za pitanja iz područja poreza na dohodak i doprinosa, posebno za pitanja prekograničnih kretanja radnika i povezana porezna i migracijska pitanja. Tijekom karijere je bio zadužen za mnoge projekte optimiziranja poreznog položaja poduzeća i fizičkih osoba u zemlji i inozemstvu te je također vodio mnoge projekte poreznih pregleda i dubinskih snimanja. Sudjelovao je na mnogim međunarodnim edukacijama o porezima te trenutno predaje na Hrvatskom Institutu za financije na temu poreza.

Želite znati više?

Stranice povezana sa Vladimir Nol

Uvidi