Održivost

Kako bi tvrtke uspjele u 21. stoljeću, održivost i društvena odgovornost moraju biti u središtu njihovog poslovnog modela.

Održiva i odgovorna poslovna praksa, poznata kao ESG (Environmental, Social and Governance), pomaže organizacijama da učinkovito upravljaju rizicima, povećaju profit, smanje troškove i poboljšaju svoju reputaciju i pozicioniranje.

Kontaktirajte nas

Ključni poslovni sudionici, uključujući klijente, zaposlenike, dobavljače i investitore, sve više obraćaju pažnju na ove parametre i donose odluke na temelju načina na koji vaše poslovanje pristupa pitanjima ESG-a.

Naš pristup

U Mazarsu vjerujemo da stvaranje profita i održivo poslovanje nisu u sukobu. Možemo vam pomoći s vašom strategijom korporativne društvene odgovornosti od njezina dizajna i implementacije do izdavanja vašeg Izvješća o održivosti i njegove revizije.

Na temelju vaših potreba izgradit ćemo tim ESG stručnjaka specijaliziranih za projekte koji se odnose na:

 • odgovornost za proizvod;
 • kružnu ekonomiju;
 • procjena rizika klimatskih promjena;
 • raznolikost i radna etika;
 • zeleni uredi i druga područja društveno odgovornog poslovanja (DOP).

Na početku procesa pomoći ćemo vam definirati ključne sudionike i voditi dijalog sudionika kako biste identificirali materijalna ESG pitanja koja su relevantna za vašu tvrtku. Postavit ćemo ciljeve i sustave za njihovo upravljanje i praćenje.

Surađivali smo s klijentima koji imaju snažnu globalnu strategiju korporativne odgovornosti, ali nemaju podršku i strukturu na lokalnoj razini. Ako ovo zvuči kao vi, rado ćemo vam pružiti visokokvalitetne treninge i savjetovati vas kako pravilno postaviti upravljanje korporativnom odgovornošću na lokalnoj razini.

Naše usluge

Uspostavljanje DOP strategije i pravila za upravljanje odgovornošću prema

 • Okoliš (zeleni uredi, prilagodba klimatskim promjenama, dekarbonizacija, upravljanje okolišem, politike zaštite okoliša)
 • Zaposlenici (promicanje rodnih, dobnih i drugih različitosti na radnom mjestu, obuka zaposlenika i angažman u izgradnji održive korporativne kulture)
 • Klijenti (odgovornost za proizvod, ekološke i društvene inovacije za uslužne proizvode, etički marketing)
 • Dobavljači (poštivanje ljudskih i radnih prava, dužna pažnja, upravljanje ekološkim lancem dobavljača, kodeks ponašanja za dobavljače)
 • Poslovni partneri (etika i poslovni integritet, kodeks ponašanja, antikorupcijski programi)
 • Zajednica (ulaganje u zajednicu i filantropija temeljena na B4SI metodologiji)

Provođenje društvene odgovornosti poduzeća

 • Analiza trenutne situacije, na primjer s ESG Health Check alatom koji je razvio Mazars
 • Razgovarajte sa sudionicima kako biste identificirali potrebe partnera, prikupili informacije za donošenje odluka i povećali povjerenje i transparentnost
 • Uvođenje međunarodne norme ISO 26000 Društvena odgovornost i drugih ISO standarda
 • Osmišljavanje i provedba parcijalnih programa i inicijativa u području etike i poslovnog integriteta, odgovornosti prema zaposlenicima, dobavljačima i klijentima
 • DOP obuke za osoblje, dobavljače, distributere i druge sudionike

Odgovorno savjetovanje i revizija poslovnih izvješća

Naše usluge se obavljaju u skladu sa standardima Globalne inicijative za izvještavanje (GRI), standardom ISO 26000 i drugim propisima i rješenjima koja će vašem poslovanju pružiti dugoročnu podršku. Naš pristup DOP-u temelji se na nedavnim znanstvenim istraživanjima i našim vlastitim studijama.