CSRD i CSDDD – prvi pogled na razlike i sličnosti

Izvješćivanje i osiguranje održivosti

CSRD i CSDDD – prvi pogled na razlike i sličnosti

Dugo očekivano usvajanje Direktive o dubinskoj analizi korporativne održivosti (CSDDD) od strane EU parlamenta 24. travnja 2024. važna je nadopuna postojećim propisima EU u području održivosti. Kompanije obuhvaćene ovom direktivom sada bi se trebale u potpunosti upoznati sa zahtjevima CSDDD-a i razumjeti ih u kontekstu drugih nefinancijskih dubinskih analiza i obveza izvješćivanja, uključujući Direktivu o korporativnom izvješćivanju o održivosti (CSRD).

 

Koje su glavne razlike i sličnosti između dviju direktiva?

Ukratko, dok CSRD traži transparentnost, CSDDD zahtijeva od tvrtki u opsegu poduzimanje radnji za rješavanje okolišnih i društvenih problema, uključujući unutar svojih lanaca vrijednosti. Time se jača odgovornost i odgovorno poslovno ponašanje.

Sljedeća tablica pruža detaljniji pregled razlika i poveznica između dviju direktiva:

 CSRDCSDDD
Ciljevi

1. Izjednačiti izvješćivanje o održivosti s financijskim izvješćivanjem tijekom vremena 

2. Omogućiti širenje pouzdanih, relevantnih i usporedivih informacija o održivosti

1. Osigurati da tvrtke pridonose održivom razvoju kroz identifikaciju i, gdje je potrebno, prioritizaciju, prevenciju i ublažavanje potencijalnih ili stvarnih negativnih utjecaja na ljudska prava i okoliš
Fokus1. CSRD ne nameće nikakva pravila ponašanja. Umjesto toga, fokusira se na transparentnost2. CSDDD zahtijeva od tvrtki da se trude smanjiti negativne utjecaje
Opseg

1. Velike tvrtke i grupe koje prelaze najmanje dva od tri kriterija: 

– 250 zaposlenih 
– 50 milijuna eura neto prometa 
– 25 milijuna eura ukupne bilance 

2. Uvršteni mali i srednji subjekti (MSP) koji ispunjavaju najmanje dva od ovih kriterija: 

– 10-250 zaposlenih 
– 900k-50m€ neto prometa
– 450 tisuća do 25 milijuna eura ukupne bilance 

3. Tvrtke ili grupe izvan EU-a koje ostvaruju najmanje 150 milijuna eura neto prometa u EU-u i imaju najmanje jednu podružnicu u EU-u

1. Velike tvrtke koje imaju više od 1000 zaposlenih i 450 milijuna eura neto prometa 

2. Matične tvrtke grupa koje zajedno ispunjavaju ove uvjete 

3. Franšizne tvrtke u EU s tantijemama u iznosu većem od 22,5 milijuna eura i neto prometom u svijetu većim od 80 milijuna eura 

4. Tvrtke izvan EU-a sa značajnim poslovanjem u EU-u (više od 450 milijuna eura neto prometa ostvarenog u EU)

Obaveze

1. Izvijestiti o materijalnim utjecajima, rizicima i prilikama u vezi s ESG pitanjima u vlastitim operacijama tvrtke, kao i duž lanca vrijednosti 

2. Izvijestiti o due diligence procesu tvrtke 

3. Izvijestiti o planu klimatske tranzicije tvrtke 

4. Objaviti informacije o održivosti u posebnom odjeljku izvješća poslovodstva i dati ih na vanjsku reviziju

1. Identificirati i, prema potrebi, prioritizirati, spriječiti, ublažiti, zaustaviti ili sanirati stvarne ili potencijalne negativne utjecaje na ljudska prava i okoliš u vlastitim operacijama i duž globalnog lanca vrijednosti 

2. Pratiti učinkovitost poduzetih mjera 

3. Provesti plan klimatske tranzicije u skladu s klimatskim ciljem od 1,5°C 

4. Tvrtke koje su također u obuhvatu CSRD-a nemaju dodatne obveze izvješćivanja

Za dodatne informacije u vezi s CSRD direktivom možete preuzeti naš vodič koji je dostupan ovdje.

Pogled naprijed

Identificiranje i ublažavanje utjecaja na ljudska prava i okoliš zahtijeva sveobuhvatno planiranje i podršku. Razumijevanje razlika i sličnosti između komplementarnih direktiva, kao što su CSRD i CSDDD, može pomoći tvrtkama da izgrade sveobuhvatniji pogled na svoje obveze izvješćivanja; pogled koji uzima u obzir propise koji se razvijaju i izbjegava potencijalne zamke. Praćenje regulatornog razvoja u pogledu održivosti je stoga ključno.